Installeren Windows Subsystem for Linux op Windows 11

Met het uitkomen van Windows 11 is WSL (Windows Subsystem for Linux) een stuk eenvoudiger geworden. Het enige wat nodig is, is om in een administrator terminal het volgende commando uit te voeren: wsl --install -d Ubuntu. Na een paar minuten (en een reboot) is WSL klaar voor gebruik.

PS C:\Users\leon> wsl --install -d Ubuntu
Installing: Virtual Machine Platform
Virtual Machine Platform has been installed.
Installing: Windows Subsystem for Linux
Windows Subsystem for Linux has been installed.
Downloading: WSL Kernel
Installing: WSL Kernel
WSL Kernel has been installed.
Downloading: GUI App Support
Installing: GUI App Support
GUI App Support has been installed.
Downloading: Ubuntu
The requested operation is successful. Changes will not be effective until the system is rebooted.

Eventueel is het mogelijk om een paar andere Linux distributies te kiezen, de volledige lijst is op te halen met het commando wsl --list --online De standaard distributie staat genoteerd met een ster.

PS C:\Users\leon> wsl --list -o
The following is a list of valid distributions that can be installed.
The default distribution is denoted by '*'.
Install using 'wsl --install -d <Distro>'.

 NAME      FRIENDLY NAME
* Ubuntu     Ubuntu
 Debian     Debian GNU/Linux
 kali-linux   Kali Linux Rolling
 openSUSE-42   openSUSE Leap 42
 SLES-12     SUSE Linux Enterprise Server v12
 Ubuntu-16.04  Ubuntu 16.04 LTS
 Ubuntu-18.04  Ubuntu 18.04 LTS
 Ubuntu-20.04  Ubuntu 20.04 LTS

Na een reboot is het eenvoudig om een shell te openen via Windows Terminal of door op Ubuntu te zoeken in het startmenu. Het is ook mogelijk om verschillende distributies naast elkaar te installeren.

WSLg

Wat helemaal een verbetering is, is WSLg. Hiermee is het ook mogelijk om grafische programma’s weer te geven die draaien in Linux. Het heeft een hoog inception gehalte en in de praktijk moet blijken of het echt praktisch is, alleen een terminal is vaak wel genoeg in Linux, maar het is een flinke verbetering en er wordt flink aan ontwikkeld.

Notepadqq in Windows opgestart in Ubuntu

Installeren Windows Subsystem for Linux op Windows 11
Scroll to top